Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenia


Podstrony:
 • Obwieszczenie
  WOOŚ-II.4207.109.2017.DF.20
 • Obwieszczenie
  WOOŚ-II.4210.50.2017.EWA.19
 • Obwieszczenie
  WOOŚ-II.4210.50.2017.EWA.18
 • Ogłoszenie
  WOŚiR.6220.5.21.2018
 • Ogłoszenie
  WOŚiR.6220.8.7.2018
 • Ogłoszenie
  WOŚiR.6220.3.1.2018
 • Ogłoszenie
  WOŚiR.6220.19.9.2017
 • Obwieszczenie
  WOŚiR.6220.18.12.2017
 • Obwieszczenie
  WOŚiR.6220.20.7.2017
 • Obwieszczenie
  WOŚiR.6220.2.15.2017
 • Obwieszczenie
  WOŚiR.6220.8.8.2017
 • Obwieszczenie
  WOŚiR.6220.7.7.2017
 • Obwieszczenie
  WOŚiR.6220.6.7.2017
 • Obwieszczenie
  Obwieszczenie, WOŚiR.6220.5.4.2017, o wszczęciu postępowania ”Budowa fabryki elementów wapienno-piaskowych…”
 • Obwieszczenie
  WOŚiR.6220.4.4.2017, o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia.
 • Obwieszczenie
  WOŚiR.6220.10.3.2017 o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia.
 • Obwieszczenie
  WOŚiR.6220.13.4.2017 o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia.
 • Obwieszczenie
  ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE nr WOŚiR.6220.4.2.2017, o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami (zakład produkcji cukierniczej).
 • Obwieszczenie
  OBWIESZCZENIE WOŚIR.6220.8.3.2017, w sprawie wszczęcia postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
 • Obwieszczenie
  OBWIESZCZENIE WOŚiR.6220.7.3.2017, o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację p-rzedsięwzięcia.
 • Obwieszczenie
  OBWIESZCZENIE WOŚiR.6220.6.3.2017, o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia
 • Obwieszczenie
  WOŚiR.6220.24.7.2016
 • Obwieszczenie
  WOŚiR. 6220.24.6.2016
 • Obwieszczenie
  WOŚIR.6220.25.4.2016
 • Obwieszczenie
  WOŚR.6220.24.4.2016
 • Obwieszczenie
  WOŚIR.6220.22.6.2016
 • Obwieszczenie
  WOŚiR.6220.24.5.2016
 • Obwieszczenie
  Decyzja WOŚiR.22.5.2016
 • Obwieszczenie
  WOŚiR.6220.23.5.2016 O wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia.
 • Obwieszczenie
  Postanowienie WOŚiR.6220.22.3.2016 nr 7/2016 z dnia 16 grudnia 2016 r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
 • Obwieszczenie
  Zawiadomienie – obwieszczenia nr WOŚiR.6220.22.4.2016, o możliwości zapoznania się w sprawie oddziaływania na środowisko inwestycji: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach inwestycyjnych w gminie Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  Obwieszczenie WOŚiR.6220.14.10.2016, o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 • Obwieszczenie
  WOŚiR.6220.25.3.2016 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 • Obwieszczenie
  WOŚiR.6220.24.3.2016 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 • Obwieszczenie
  WOŚiR.6220.14.8.2016 o wydaniu postępowania w sprawie odstąpienia od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko”.
 • Obwieszczenie
  WOŚiR.6220.5.9.2016
 • Obwieszczenie
  WOŚiR.6220.5.7.2016
 • Obwieszczenie
  WOŚiR.6220.5.6.2016
 • Obwieszczenie
  WOŚiR.6220.15.6.2016
 • Obwieszczenie
  WOŚiR.6220.15.4.2016
 • Obwieszczenie
  WOŚiR.6220.18.7.2016
 • Obwieszczenie
  WOŚiR.6220.13.5.2016
 • Obwieszczenie
  WOŚiR.6220.15.4.2016
 • Obwieszczenie
  WOŚiR.6220.5.2016
 • Obwieszczenie
  WOŚiR.6220.20.3.2016
 • Obwieszczenie
  WOŚiR.6220.17.6.2016
 • Obwieszczenie
  WOŚiR.6220.12.7.2016
 • Obwieszczenie
  WOŚiR.6220.14.3.2016
 • Obwieszczenie
  WOŚiR.6220.15.3.2016
 • Obwieszczenie
  WOŚiR.6220.17.3.2016
 • Obwieszczenie
  WOŚiR.6220.18.3.2016
 • Obwieszczenie
  WOŚiR.6220.12.2016
 • Decyzja Nr 6/2016
  WOŚiR. 6220.9.6.2016
 • Obwieszczenie
  WOŚiR.6220.12.4.2016
 • Obwieszczenie
  o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 • Obwieszczenie
  WOŚiR.6220.21.3.2015/2016 Uzupełnienie do obwieszczenia
 • Obwieszczenie
  WOŚiR.6220.21.2015
 • Obwieszczenie
  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie istniejącego Zakładu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych o dodatkowe 130-140 m2, w miejscowości Bronisławka 13, działka nr ewid. 30, gm. Pomiechówek”
 • Obwieszczenie
  o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • Obwieszczenie
  „Poprawie bezpieczeństwa komunikacyjnego oraz zwiększeniu płynności ruchu na drogach gminnych poprzez przebudowę drogi w miejscowościach Stanisławowo i Pomiechowo, gm. Pomiechówek”
 • Obwieszczenie
  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na: „Inwestycja celu publicznego-budowa na rzece Wkrze jazu piętrzącego i zbiornika retencji korytowej oraz małej elektrowni wodnej w miejscowości Pomiechówek na działce 1051 obręb Czarnowo, powiat nowodworski, województwo mazowieckie.
 • Obwieszczenie
  o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Produkcji paliwa grzewczego w funkcjonującej Bazie Paliw Płynnych w Stanisławowie gm. Pomiechówek.”
 • Obwieszczenie
  o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Adaptacji i rozbudowie stacji paliw na terenie działki o nr ewid 217 w Brodach-Parcelach, gmina Pomiechówek.”
 • Obwieszczenie
  Przebudowa obiektu mostowego na rzece Wkrze
 • Obwieszczenie
  Inwestycja celu publicznego - budowa na rzece Wkrze jazu piętrzocego ...

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 12.01.2010 r., godz. 12.12
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 04.05.2016 r., godz. 22.16
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.05.2016 r., godz. 22.16Artur CiemieniewskiZmiana kolejności podlinków
12.01.2010 r., godz. 12.12NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 6993 razy.