Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

w sprawie: wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na przebudowie i modernizacji istniejącej stacji energetycznej 110/6kV we wsi Nowe Orzechowo, Gm. Pomiechówek.
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2006-12-21

RI - II / 7331 / 51 / 06

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003r. z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek PERN „Przyjaźń” S.A. ul. Kazimierza Wielkiego 2a 09-400 Płock, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na przebudowie i modernizacji istniejącej stacji energetycznej 110/6kV na działkach o nr ewid. 11/2, 12/1, 12/2 we wsi Nowe Orzechowo, Gm. Pomiechówek.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i uwagi.


Wójt
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 22.12.2006 r., godz. 14.51
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 22.12.2006 r., godz. 14.51
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.12.2006 r., godz. 14.51NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3014 razy.