Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie placu zabaw i boisk wraz z zapleczem i towarzyszącymi elementami infrastruktury technicznej na działce nr ewid. 31 we wsi Nowy Modlin, gmina Pomiechówek, przy drodze gminnej.
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2008-05-26
WGI.III.7331 / 01 / 08

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. ze zm.) informuje się, że w dniu 26-05-2008r. została wydana decyzja nr 6/2008 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie placu zabaw i boisk wraz z zapleczem i towarzyszącymi elementami infrastruktury technicznej na działce nr ewid. 31 we wsi Nowy Modlin, gmina Pomiechówek, przy drodze gminnej.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia stronom przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Senatorska 35 za pośrednictwem organu wydającego decyzję.

Wójt Gminy
mgr Dariusz BieleckiWytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 26.05.2008 r., godz. 12.21
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 26.05.2008 r., godz. 12.21
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
26.05.2008 r., godz. 12.21NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2742 razy.