Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie chodnika w strefie drogi krajowej nr 62 Wyszogród – Serock, w m. Brody-Parcele i Brody w pasie drogowym drogi gminnej – ul. Przytorowej, w Gm. Pomiechówek.
WÓJT GMINY POMIECHÓWEK
Pomiechówek, dnia 2008-06-17
WGI.III.7331 / 21 / 08

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. ze zm.) zawiadamia się, że Zastępca Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie w dniu 29.05.2008 r., wydał postanowienie – GDDKiA-O/WA.Z.3.a.436/1234/2008 uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie chodnika w strefie drogi krajowej nr 62 Wyszogród – Serock, w m. Brody-Parcele i Brody w pasie drogowym drogi gminnej – ul. Przytorowej, w Gm. Pomiechówek.

W związku z powyższym informuje się, że od przedmiotowego postanowienia nie służy zażalenie. Strona niezadowolona z postanowienia może zwrócić się do Generalnego Dyrektora Dróg krajowych i Autostrad w Warszawie z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w trybie art. 127 § 3 kpa w terminie 7 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia.


WÓJT
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 19.06.2008 r., godz. 13.48
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 19.06.2008 r., godz. 13.48
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
19.06.2008 r., godz. 13.48NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2874 razy.