Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

ustaleniu lokalizacji i inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie oświetlenia drogowego na działkach o nr ewid. 390/15 i 386/5 (ul. Szafirowa) we wsi Brody-Parcele gm. Pomiechówek.
WÓJT GMINY POMIECHÓWEK
Pomiechówek, dnia 2009-02-02
WGI.III.7331/04/09

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. ze zm.) zawiadamia się, że na mój wniosek wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji i inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie oświetlenia drogowego na działkach o nr ewid. 390/15 i 386/5 (ul. Szafirowa) we wsi Brody-Parcele gm. Pomiechówek.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia.


WÓJT
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 02.02.2009 r., godz. 08.02
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 02.02.2009 r., godz. 08.02
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.02.2009 r., godz. 08.02NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2855 razy.