Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie oświetlenia drogowego na działkach o nr ewid. 47 (ul. Wierzbowa), 84, 85/1, 25 (ul. Księża Góra), 72, 74/1, 77/1, 78/1, 96/26 (ul. Koralowa) we wsi Brody gm. Pomiechówek.
WÓJT GMINY POMIECHÓWEK
Pomiechówek, dnia 2009-02-05
WGI.III.7331/13/09OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. ze zm.) zawiadamia się, że na mój wniosek, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie oświetlenia drogowego na działkach o nr ewid. 47 (ul. Wierzbowa), 84, 85/1, 25 (ul. Księża Góra), 72, 74/1, 77/1, 78/1, 96/26 (ul. Koralowa) we wsi Brody gm. Pomiechówek.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia.


WÓJT
mgr Dariusz Bielecki
Zastępca WójtaWytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 05.02.2009 r., godz. 15.27
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 05.02.2009 r., godz. 15.27
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.02.2009 r., godz. 15.27NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2690 razy.