Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

inwestycji polegającej na budowie przewodu tłocznego Ø 100 mm z otworu studziennego nr 2 na terenie Zakładu Oczyszczalni ścieków „Dębe”...
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2009-05-08
WGI.III.7331/52/09OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. ze zm.) informuje się, że na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A., Pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie przewodu tłocznego Ø 100 mm z otworu studziennego nr 2 na terenie Zakładu Oczyszczalni ścieków „Dębe”.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia.WÓJT
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 13.05.2009 r., godz. 14.19
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 13.05.2009 r., godz. 14.19
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
13.05.2009 r., godz. 14.19NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2627 razy.