Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznej dla planowanej inwestycji polegającej na przebudowie odcinka drogi gminnej (ul. Kwiatowej) polegającej na wykonaniu nawierzchni asfaltowej (mineralno-bitumicznej) wraz z podbudową z kruszywa łamanego na istniejącej nawierzchni gruntowej na częściach działek o nr ewid. 93/2, 133, 151/1, 118, 135, 136, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 152/8, 156/1, 382/1 we wsi Pomiechowo
WÓJT GMINY POMIECHÓWEK
Pomiechówek, dnia 2010-09-07
WGI.III.7331/83/10OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. ze zm.) zawiadamia się strony, że na mój wniosek, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznej dla planowanej inwestycji polegającej na przebudowie odcinka drogi gminnej (ul. Kwiatowej) polegającej na wykonaniu nawierzchni asfaltowej (mineralno-bitumicznej) wraz z podbudową z kruszywa łamanego na istniejącej nawierzchni gruntowej na częściach działek o nr ewid. 93/2, 133, 151/1, 118, 135, 136, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 152/8, 156/1, 382/1 we wsi Pomiechowo, gm. Pomiechówek.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia.


WÓJT
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 07.09.2010 r., godz. 15.34
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 07.09.2010 r., godz. 15.34
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.09.2010 r., godz. 15.34NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2360 razy.