Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Pomiechówek, 07 grudnia 2010r.WGI.I.72243/37/10WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Wójt Gminy Pomiechówek działając na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.:Dz.U.z 2010r.Nr 102,poz.651 ze zm.) oraz Uchwały Nr XLII/256/10 Rady Gminy w Pomiechówku z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy na czas dłuższy niż trzy lata,

podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do oddania w dzierżawę, na okres do 15 lat, w trybie bezprzetargowym, nieruchomość uregulowaną w księdze wieczystej Nr 56316, o powierzchni 0,0900ha, oznaczoną w ewidencji gruntów w obrębie 0002-Błędowo jako działka ewidencyjna nr 134/2.

Opis nieruchomości

Nieruchomość przeznaczona do oddania w dzierżawę jest zabudowana, usytuowana na terenie płaskim. Ma kształt zbliżony do prostokąta z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej powiatowej - ul. Słowiańskiej.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości:

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek etap I wieś Błędowo, zatwierdzonego uchwałą Nr XI/105/2003 w dniu 22 października 2003r. przez Radę Gminy w Pomiechówku (Dz.Urz.Woj.Mazowieckiego Nr 314, poz.9957) nieruchomość przeznaczona do oddania w dzierżawę położona jest na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną rezydencjonalną –symbol terenu E6 MNR.
Na gruncie znajduje się budynek mieszkalny, który nie stanowi własności Gminy Pomiechówek. Nieruchomość użytkowana jest przez właściciela budynku, który w nim zamieszkuje.
Nieruchomość wyposażona jest w energię elektryczną. Posiada możliwość przyłączenia do gminnej sieci wodociągowej.

Cel wydzierżawienia

Działka zostanie wydzierżawiona na rzecz dotychczasowego dzierżawcy jako niezbędna do prawidłowego korzystania z zabudowań na niej się znajdujących.

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy

Zgodnie z uchwałą Nr XIII/59/07 Rady Gminy w Pomiechówku z dnia 24.10.2007r. w sprawie minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za grunt mienia komunalnego Gminy Pomiechówek wydzierżawionego na czas określony - minimalna stawka czynszu dzierżawnego za gruntu wynosi 0,012zł za 1m2 na miesiąc + podatek VAT.

Terminy wnoszenia opłat

Czynsz płatny jest z góry do 15 dnia każdego miesiąca w kasie Urzędu Gminy lub na konta wskazane przez Urząd Gminy Pomiechówek.


Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Pomiechówek z siedzibą Brodach-Parcelach, ul.Szkolna 1a (pokój nr 7) w godz.800 -1400, telefon (22) 765 27 19.


WÓJT
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Wanda Karabin, data: 07.12.2010 r., godz. 07.45
Wprowadził:Nieznany, data: 07.12.2010 r., godz. 08.01
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 07.12.2010 r., godz. 08.01
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.12.2010 r., godz. 08.01NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2662 razy.