Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej i linii SN oraz linii niskiego napięcia linii napowietrznej 15kV, słupowej stacji transformatorowej, linii napowietrznej niskiego napięcia
Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. ze zm.) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia się strony, że na wniosek PGE Dystrybucja Sp. z o.o., Oddział Warszawa, Rejon Energetyczny Legionowo, ul. Chopina 5, 05-120 Legionowo zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej i linii SN oraz linii niskiego napięcia linii napowietrznej 15kV, słupowej stacji transformatorowej, linii napowietrznej niskiego napięcia na działkach o nr ewid. 29/2, 109, 88/19, 88/18, 30, 88/25 w miejscowości Nowy Modlin, gm. Pomiechówek.


W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i uwagi.

WÓJT

mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 27.01.2011 r., godz. 12.00
Wprowadził:Nieznany, data: 27.01.2011 r., godz. 12.18
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 27.01.2011 r., godz. 12.18
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.01.2011 r., godz. 12.18NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2433 razy.