Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

dla cz. działki nr ewid. 6/33 w Nowym Modlinie
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 22 lutego 2013 r.
WGI.6733.1.2.2013.MJ

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamia się Strony, że na mój wniosek, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na realizacji parku rekreacyjno-edukacyjnego na cz. działki nr ewid. 6/33 (wraz z równoczesnym określeniem zasad podziału działki) w miejscowości Nowy Modlin, gm. Pomiechówek.
W ramach inwestycji planuje się:
parking,
ciągi pieszo-rowerowe i chodniki,
altany edukacyjno-historyczne,
tablice edukacyjne,
siłownia na powietrzu,
ławki, kosze na śmieci,
oświetlenie parkowe,
stanowiska piknikowe,
miejsca przygotowane do użytku gości w celu wspólnego biesiadowania przy ognisku,
makiety przygotowane w celach dydaktycznych.

W związku z powyższym informuje się, że od dnia zamieszczenia niniejszego obwieszczenia Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i uwagi.

WÓJT
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Agnieszka Ujazda-Miedza, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 28.02.2013 r., godz. 15.59
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 28.02.2013 r., godz. 15.59
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
28.02.2013 r., godz. 15.59NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2208 razy.