Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka drogi dojazdowej na cz. działki nr ewid. 42/6 w miejscowości Nowe Orzechowo gm. Pomiechówek
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 26 marca 2013 r.
WGI.6733.5.2.2013.MJ

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamia się Strony, że na mój wniosek, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka drogi dojazdowej na cz. działki nr ewid. 42/6 w miejscowości Nowe Orzechowo, gm. Pomiechówek (wraz z równoczesnym określeniem zasad podziału działki).

W związku z powyższym informuje się, że od dnia zamieszczenia niniejszego obwieszczenia Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i uwagi.

WÓJT
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 29.03.2013 r., godz. 14.29
Wprowadził:Agnieszka Kleniewska, data: 02.04.2013 r., godz. 17.12
Ostatnia aktualizacja:Agnieszka Kleniewska, data: 02.04.2013 r., godz. 17.13
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.04.2013 r., godz. 17.13Agnieszka KleniewskaEdycja strony
02.04.2013 r., godz. 17.12Agnieszka KleniewskaDodanie strony

Strona oglądana: 2078 razy.