Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej budowie odcinka chodnika w miejscowości Stare Orzechowo, gm. Pomiechówek, w pasie drogowym drogi krajowej nr 62
Pomiechówek, dnia 10 czerwca 2014 r.

WNGP.6733.4.6.2014.MJOBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.), art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) zawiadamia się Strony, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie wszczętej na wniosek Wójta Gminy Pomiechówek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej budowie odcinka chodnika w miejscowości Stare Orzechowo, gm. Pomiechówek, w pasie drogowym drogi krajowej nr 62 na części działki nr ewid. 56, stanowiącej tę drogę.Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie Stron na podstawie niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

W tym terminie oraz po jego upływie, w terminie 7 dni przed wydaniem decyzji, Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy Pomiechówek, przy ulicy Szkolnej 1a, pok. 12 w godz.: poniedziałek – czwartek 730– 1530, w piątek w godz. 730– 1630 oraz składać wnioski, uwagi oraz przedkładać dokumenty mające związek z prowadzonym postępowaniem.z up. WÓJTA

mgr Mariusz Łempicki

Zastępca Wójta


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 13.06.2014 r., godz. 11.52
Wprowadził:Nieznany, data: 13.06.2014 r., godz. 12.09
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 13.06.2014 r., godz. 12.09
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
13.06.2014 r., godz. 12.09NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 1821 razy.