Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka chodnika w miejscowości Stare Orzechowo
Pomiechówek, dnia 7 lipca 2014 r.

WNGP.6733.4.8.2014.MJ

OBWIESZCZENIENa podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) zawiadamia się Strony, że w dniu 7 lipca 2014 r., została wydana Decyzja Nr 9/2014, znak sprawy: WNGP.6733.4.7.2014.MJ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka chodnika w miejscowości Stare Orzechowo, gm. Pomiechówek, w pasie drogowym drogi krajowej nr 62 na części działki nr ewid. 56, stanowiącej tę drogę.Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie Stron na podstawie niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

W tym terminie oraz po jego upływie, w terminie 14 dni Stronom przysługuje odwołanie od ww. decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa za pośrednictwem organu wydającego decyzję.WÓJT

mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 09.07.2014 r., godz. 13.54
Wprowadził:Nieznany, data: 09.07.2014 r., godz. 14.05
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 09.07.2014 r., godz. 14.05
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.07.2014 r., godz. 14.05NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 1796 razy.