Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

Wykaz zakończonych zamówień publicznych

(zamówienia publiczne zostały rozstrzygnięte)
Ustawienia

Ostatnie 10 zamówień (wg. daty ogłoszenia)

Wybór operatora świadczącego usługi telekomunikacyjne na obszarze objętym projektem PomInvest w gminie Pomiechówek” – Numer sprawy: WIZP.271.46.2019Utworzenie i prowadzenie na terenie gminy Pomiechówek Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)Sukcesywny zakup paliw płynnych do pojazdów mechanicznych i urządzeń technicznych stanowiących własność Gminy Pomiechówek w systemie sprzedaży bezgotówkowejOdbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Pomiechówek w okresie od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.Wybór operatora świadczącego usługi w zakresie zbiorowego odprowadzenia wody deszczowej na obszarze objętym projektem PomInvest w gminie PomiechówekWybór operatora świadczącego usługi w zakresie zarządzania infrastrukturą drogową na obszarze objętym projektem PomInvest w gminie PomiechówekWybór operatora świadczącego usługi telekomunikacyjne na obszarze objętym projektem PomInvest w gminie PomiechówekUdzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 5.000.000,00 złWybór operatora świadczącego usługi w zakresie zbiorowego odprowadzenia ścieków na obszarze objętym projektem PomInvest w gminie Pomiechówek


Strona oglądana: 44764 razy.