Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

WNGP.6733.24.2018.MJ (8)
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 07 czerwca 2019 r.
WNGP.6733.24.2018.MJ (8)


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), zawiadamiam Strony, że Postanowieniem Nr 11/2019 z dnia 07 czerwca 2019 r., znak sprawy: WNGP.6733.24.2018.MJ (7), z urzędu podjąłem postępowanie zawieszone Postanowieniem Nr 33/2018 z dnia 20 listopada 2018 r., znak sprawy: WNGP.6733.24.2018.MJ (4) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia (max. ciśnienie robocze MOP do 0,5 MPa), na części działki nr ewid. 1425 w miejscowości Pomiechówek, gm. Pomiechówek.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie Stron na podstawie niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pomiechówek.

Na Postanowienie Nr 11/2019 z dnia 07 czerwca 2019 r., znak sprawy: WNGP.6733.24.2018.MJ (7) nie przysługuje zażalenie.

WÓJT
Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 12.06.2019 r., godz. 13.30
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 12.06.2019 r., godz. 21.20
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 12.06.2019 r., godz. 21.20
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
12.06.2019 r., godz. 21.20Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 394 razy.