Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego zamierzenia polegającego na budowie odcinka drogi publicznej (przedłużenie ul. Młodości do ul. Sportowej)
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2006-04-07


RI - II / 7331 / 60 / 05 / 06


OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003r. z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.) zawiadamia się, że dnia 7 kwietnia 2006r. została wydana decyzja nr 5/2006 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego zamierzenia polegającego na budowie odcinka drogi publicznej (przedłużenie ul. Młodości do ul. Sportowej) poprzez urządzenie nawierzchni ulepszonej, chodników oraz poboczy na fragmentach działek o nr ewid. 299 i 307/5 we wsi Brody-Parcele, Gm. Pomiechówek i wydzieleniu fragmentów przedmiotowych działek dla potrzeb planowanej inwestycji.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz wnieść od niej odwołanie za moim pośrednictwem.


mgr Jan Misiun
Wójt Gminy


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 07.04.2006 r., godz. 09.07
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 07.04.2006 r., godz. 09.07
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.04.2006 r., godz. 09.07NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3091 razy.