Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pomiechówek dla części wsi Pomocnia i części wsi Wola Błędowska
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2006-04-12
RI - II / 7322 / 8 / 06

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Pomiechówek dla części wsi Pomocnia i części wsi Wola Błędowska

Na podstawie art. 17 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Pomiechówek nr XXI/161/04 z dnia 22.09.2004 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pomiechówek obejmującego obszar części wsi Pomocnia i części wsi Wola Błędowska , wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 19-04-2006r. do 11-05-2006r. w siedzibie gminy, pok. Nr 7 w godz. od 8.00 do 15.00 .
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 05-05-2006r. w siedzibie gminy, pok. Nr 7 o godz. 15.30
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26-05-2006r.

Wójt Gminy
mgr Jan Misiun

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 14.04.2006 r., godz. 10.08
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 14.04.2006 r., godz. 10.08
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.04.2006 r., godz. 10.08NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3264 razy.