Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

WNGP.6730.34.2019.MJ (6)
Pomiechówek, dnia 02 października 2019 r.
WNGP.6730.34.2019.MJ (6)
OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), zawiadamiam Strony, że projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji obejmującej budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem w bryle budynku oraz garażu wolnostojącego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o nr ewid. 1480, położonej przy ulicy Księża Góra i ulicy Krótkiej we wsi Pomiechówek, gmina Pomiechówek, przekazałem pismami nr WNGP.6730.34.2019.MJ (3), WNGP.6730.34.2019.MJ (4), WNGP.6730.34.2019.MJ (5) z dnia 02 października 2019 r. celem uzgodnienia i zaopiniowania do:
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie,
- Starosty Nowodworskiego,
- Zarządcy dróg gminnych.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie Stron na podstawie niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni, od dnia jego udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pomiechówek.


WÓJT GMINY POMIECHÓWEK

Dariusz Bielecki


Wytworzył:WNGP, data: 02.10.2019 r., godz. 00.00
Wprowadził:Marcin Krzemiński, data: 08.10.2019 r., godz. 14.08
Ostatnia aktualizacja:Marcin Krzemiński, data: 08.10.2019 r., godz. 14.12
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.10.2019 r., godz. 14.12Marcin KrzemińskiUsunięcie powiązania strony z plikiem
08.10.2019 r., godz. 14.12Marcin KrzemińskiPowiązanie strony z plikiem
08.10.2019 r., godz. 14.08Marcin KrzemińskiDodanie strony

Strona oglądana: 343 razy.