Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie Wójta Gminy

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 10 października 2019 r decyzji nr KOA/3048/Ar/19 Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, orzekająca uchylenie i przekazanie do ponownego rozpatrzenia Decyzję Nr 14/2019 Wójta Gminy Pomiechówek, z dnia 29 lipca 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, do 0,5 MPa, na terenie części działek o nr ewid. 205/1, 205/2, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218 i 219 we wsi Kosewo, gm. Pomiechówek.
Pomiechówek, dnia 22 października 2019 r.
WNGP.6733.5.2019.MJ (14)


OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.), art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się Strony, że w dniu 10 października 2019 r. została wydana Decyzja nr KOA/3048/Ar/19 Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, orzekająca uchylenie i przekazanie do ponownego rozpatrzenia Decyzję Nr 14/2019 Wójta Gminy Pomiechówek, z dnia 29 lipca 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, do 0,5 MPa, na terenie części działek o nr ewid. 205/1, 205/2, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218 i 219 we wsi Kosewo, gm. Pomiechówek.

Od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie skarga nie przysługuje, jednakże strona niezadowolona z treści decyzji może wnieść od niej sprzeciw, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, za pośrednictwem Kolegium, w terminie 14 dni od dnia jej publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie Stron na podstawie niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pomiechówek.


WÓJT GMINY POMIECHÓWEK

Dariusz Bielecki


Wytworzył:brak danych, data: 22.10.2019 r., godz. 00.00
Wprowadził:Marcin Krzemiński, data: 23.10.2019 r., godz. 15.20
Ostatnia aktualizacja:Marcin Krzemiński, data: 23.10.2019 r., godz. 15.20
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
23.10.2019 r., godz. 15.20Marcin KrzemińskiDodanie strony

Strona oglądana: 328 razy.