Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Ogłoszenie Wójta Gminy Pomiechówek o przetargu pisemnym na sprzedaż samochodu ciężarowego marki Ford Transit przeznaczonego na części zamienne

Gmina Pomiechówek, reprezentowana przez Wójta Gminy Pomiechówek ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż samochodu ciężarowego marki Ford Transit przeznaczonego na części zamienne.
OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Pomiechówek
o przetargu pisemnym na sprzedaż samochodu ciężarowego marki Ford Transit przeznaczonego na części zamienne

Gmina Pomiechówek, reprezentowana przez Wójta Gminy Pomiechówek ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż samochodu ciężarowego marki Ford Transit przeznaczonego na części zamienne.

1. Nazwa i siedziba jednostki:
Gmina Pomiechówek
ul. Szkolna 1a, 05-180 Pomiechówek
tel. 22 765 27 24, fax. 22 765 27 10
REGON: 013270531, NIP: 531-168-82-19
Godziny pracy: poniedziałek-czwartek w godz. 7:30-15:30, piątek w godz. 7:30-16:30.
e-mail: urzad@pomiechowek.pl
Adres strony internetowej: www.pomiechowek.pl

2. Tryb zamówienia:
Przetarg pisemny realizowany zgodnie z § 8 Zarządzeniem Nr 55/2015 Wójta Gminy Pomiechówek z dn. 17.06.2015 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego w Urzędzie Gminy Pomiechówek oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Pomiechówek.

3. Określenie przedmiotu sprzedaży:
1) marka i typ pojazdu: samochód ciężarowy Ford Transit
2) model: FT330V184 2.4 TD Kat. E3 3.3t
3) nr rejestracyjny: WND 33013
4) rok produkcji: 2003
5) data pierwszej rejestracji: 26.01.2004 r.
6) nr VIN: WF0CXXGBFC3D27585
7) pojemność: 2402 cm3
8) całkowity przebieg: 238621 km
9) maksymalna masa całkowita: 3500 kg
10) dopuszczalna ładowność: 1125 kg
11) ostatni termin badania technicznego: 15.10.2018 r.
12) pojazd przeznaczony na części zamienne.

Do zadań Kupującego należy odbiór samochodu we własnym zakresie i na własny koszt. Strony w chwili odbioru podpisują protokół przekazania pojazdu, w którym oświadczają
o zgodności wydanego przedmiotu sprzedaży z umową. Kupujący zobowiązany jest do poniesienia wszelkich kosztów związanych z zakupem pojazdu.

4. Cena wywoławcza:
1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100).

Pełna treść ogłoszenia Wójta Gminy Pomiechówek o przetargu pisemnym na sprzedaż samochodu ciężarowego marki Ford Transit przeznaczonego na części zamienne

Wersja edytowalna ogłoszenia Wójta Gminy Pomiechówek o przetargu pisemnym na sprzedaż samochodu ciężarowego marki Ford Transit przeznaczonego na części zamienne

Otwarcie ofert

Protokół z przeprowadzonego I przetargu pisemnego na Sprzedaż samochodu ciężarowego marki Ford Transit przeznaczonego na części zamienne.

Informacja o wyborze.


Wytworzył:brak danych, data: 29.01.2020 r., godz. 00.00
Wprowadził:Marcin Krzemiński, data: 29.01.2020 r., godz. 20.43
Ostatnia aktualizacja:Marcin Krzemiński, data: 25.02.2020 r., godz. 14.56
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.02.2020 r., godz. 14.56Marcin KrzemińskiEdycja strony
25.02.2020 r., godz. 14.54Marcin KrzemińskiEdycja strony
25.02.2020 r., godz. 14.53Marcin KrzemińskiEdycja strony
25.02.2020 r., godz. 14.52Marcin KrzemińskiEdycja strony
25.02.2020 r., godz. 14.49Marcin KrzemińskiEdycja strony
29.01.2020 r., godz. 20.50Marcin KrzemińskiEdycja strony
29.01.2020 r., godz. 20.43Marcin KrzemińskiDodanie strony

Strona oglądana: 297 razy.