Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie napowietrznej linii oświetlenia drogowego na działkach o nr ewid. 155/4 , 273/99 i 273/88 we wsi Pomiechówek, Gm. Pomiechówek.
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2006-06-06

RI - II / 7331 / 20 / 06
OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003r. z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.) zawiadamia się, że dla Gminy Pomiechówek zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie napowietrznej linii oświetlenia drogowego na działkach o nr ewid. 155/4 , 273/99 i 273/88 we wsi Pomiechówek, Gm. Pomiechówek.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia.Wójt Gminy
mgr Jan MisiunWytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 06.06.2006 r., godz. 08.05
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 06.06.2006 r., godz. 08.05
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.06.2006 r., godz. 08.05NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3062 razy.