Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie - Etap III Bazy Paliw Płynnych o wytwórnię biopaliwa
Wójt Gminy Pomiechówek

RI –7624/03/06

Pomiechówek, dn. 03.07.2006r.O B W I E S Z C Z E N I ENa podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami ) Wójt Gminy Pomiechówek podaje do publicznej wiadomości, że prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie - Etap III Bazy Paliw Płynnych o wytwórnię biopaliwa na działkach o nr ewid. 278/3, 279, 280, 281, 308/3, 309 w miejscowości Stanisławowo oraz na działce o nr ewid. 110/2 w miejscowości Nowy Modlin, Gm. Pomiechówek

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 21 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w tutejszym urzędzie ( poniedziałek w godz. 8:00- 16:00, wtorek - piątek w godz. 7:30 – 15:30, pok. nr 7) i zgłaszać na piśmie ewentualne uwagi.Z up. Wójta Gminy

mgr Bożena Śliwińska
Sekretarz Gminy


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 03.07.2006 r., godz. 09.24
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 03.07.2006 r., godz. 09.24
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.07.2006 r., godz. 09.24NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3073 razy.