Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie napowietrznej linii oświetlenia drogowego na działkach o nr ewid. 273/99, 273/88, 155/4 we wsi Pomiechówek Gm. Pomiechówek.
Pomiechówek, dnia 2006-08-10

RI - II / 7331 / 20 / 06


OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003r. z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.) zawiadamia się, że dla Gminy Pomiechówek, dnia 10 sierpnia 2006r. została wydania decyzja nr 6/2006 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie napowietrznej linii oświetlenia drogowego na działkach o nr ewid. 273/99, 273/88, 155/4 we wsi Pomiechówek Gm. Pomiechówek.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia stronom służy odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję.Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 10.08.2006 r., godz. 08.05
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 10.08.2006 r., godz. 08.05
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
10.08.2006 r., godz. 08.05NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3038 razy.