Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie napowietrzno-kablowej linii oświetlenia drogowego na działce nr ewid. 91 we wsi Kikoły oraz na działkach o nr ewid. 479/1, 479/2, 479/3, 522, 726/1 we wsi Czarnowo Gm. Pomiechówek.
Pomiechówek, dnia 2006-08-10

RI - II / 7331 / 21 / 06


OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003r. z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.) zawiadamia się, że dla Gminy Pomiechówek, dnia 10 sierpnia 2006r. została wydania decyzja nr 7/2006 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie napowietrzno-kablowej linii oświetlenia drogowego na działce nr ewid. 91 we wsi Kikoły oraz na działkach o nr ewid. 479/1, 479/2, 479/3, 522, 726/1 we wsi Czarnowo Gm. Pomiechówek.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia stronom służy odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję.Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 10.08.2006 r., godz. 08.10
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 10.08.2006 r., godz. 08.10
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
10.08.2006 r., godz. 08.10NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3043 razy.