Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Pomiechówek, dnia 2006-08-18
RI - 7624 / 03 / 06


OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98 z 2000r., poz. 1071 z późniejszymi zmianami) i art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001r., poz. 627 z późniejszymi zmianami), zawiadamia się, że w dniu 18.08.2006r. została wydana na wniosek firmy ,, POL-OIL-Co’’
Sp. z o.o., Pieńków 05-152 Czosnów, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na rozbudowie – Etap III Bazy Paliw Płynnych o wytwórnię biopaliwa, na działkach o nr ewid. 278/3; 279; 280; 308/3; 309 – obręb 0020 Stanisławowo oraz na działce nr ewid. 110/2 obręb 0015 Nowy Modlin gm. Pomiechówek


W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia strony mogą zapoznać się z decyzją oraz za pośrednictwem Wójta Gminy złożyć odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Senatorska 35.

(Adres do korespondencji: Urząd Gminy Pomiechówek z siedzibą w Brodach-Parcelach, ul. Szkolna 1a, 05-180 Pomiechówek)


Wójt Gminy Pomiechówek
mgr Jan Misiun
Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 18.08.2006 r., godz. 09.30
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 18.08.2006 r., godz. 09.30
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.08.2006 r., godz. 09.30NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3043 razy.