Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie hali sportowej
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2006-08-23

RI - II / 7331 / 33 / 06


OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003r. z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Pomiechówku, ul. Nasielska 3, 05-180 Pomiechówek zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie hali sportowej z zapleczem higieniczno-sanitarnym wraz z boiskiem terenowym oraz infrastrukturą instalacyjno-drogową na terenie Szkoły Podstawowej w Pomiechówku przy ulicy Nasielskiej 3 na działce nr ewid. 57/7 w Brodach-Parcelach Gm. Pomiechówek

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia.


Wójt Gminy
mgr Jan Misiun


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 23.08.2006 r., godz. 08.04
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 23.08.2006 r., godz. 08.04
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
23.08.2006 r., godz. 08.04NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3050 razy.