Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji Nr 8/2006 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie hali sportowej z zapleczem higieniczno-sanitarnym, łącznika z istniejącym budynkiem szkolnym, boiska sportowego oraz niezbędnej infrastruktury technicznej i dróg wewnętrznych na terenie zespoły szkolnego na działce nr ewid. 57/7 we wsi Brody-Parcele, Gm. Pomiechówek.
Pomiechówek, dnia 2006-09-13

RI - II / 7331 / 33 / 06


OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003r. z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.) zawiadamia się, że dla Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych, ul. Nasielska 3, 05-180 Pomiechówek w dniu 13 września 2006r. została wydana decyzja Nr 8/2006 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie hali sportowej z zapleczem higieniczno-sanitarnym, łącznika z istniejącym budynkiem szkolnym, boiska sportowego oraz niezbędnej infrastruktury technicznej i dróg wewnętrznych na terenie zespoły szkolnego na działce nr ewid. 57/7 we wsi Brody-Parcele, Gm. Pomiechówek.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia strony mogą zapoznać się z decyzją oraz za pośrednictwem Wójta Gminy złożyć odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Senatorska 35.

(Adres do korespondencji: Urząd Gminy Pomiechówek z siedzibą w Brodach-Parcelach, ul. Szkolna 1a, 05-180 Pomiechówek)


mgr Jan Misiun
Wójt Gminy


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 13.09.2006 r., godz. 08.03
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 13.09.2006 r., godz. 08.03
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
13.09.2006 r., godz. 08.03NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3032 razy.