Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami (częściowo) w ulicach: Polnej, Wrzosowej, Dojazdowej w Brodach-Parcelach i Serockiej w Brodach Gm. Pomiechówek.
Pomiechówek, dnia 2006-11-15

RI - II / 7331 / 37 / 06


OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003r. z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.) informuję się, że Wojewódzki Konserwator Przyrody w dniu 06-11-2006r. wydał postanowienie znak sprawy – WŚR-VI/AZ/6810/1957/06 uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami (częściowo) w ulicach: Polnej, Wrzosowej, Dojazdowej w Brodach-Parcelach i Serockiej w Brodach Gm. Pomiechówek.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia strony mogą zapoznać się z postanowieniem oraz za pośrednictwem Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody (Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa) złożyć zażalenie do Ministra Środowiska.


Wójt Gminy
Jan Misiun


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 15.11.2006 r., godz. 09.02
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 15.11.2006 r., godz. 09.02
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
15.11.2006 r., godz. 09.02NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3074 razy.