Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej w Stanisławowie gm. Pomiechówek.
Pomiechówek, dnia 21-11-2006r.

RI – 7624 / 04 / 06


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Pomiechówek podaje do publicznej wiadomości, że prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. 320, 340, 454/2, 196, 339/1, 339/2, 339/3, 339/4, 339/5, 194, 195, 208/11, 208/12, 208/13, 208/14, 208/15, 208/10, 208/9, 208/8, 208/7, 208/6, 208/5, 208/4, 208/3, 208/2, 208/1 w Stanisławowie gm. Pomiechówek.
W związku z powyższym informuje się, że w terminie 21 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w tutejszym urzędzie (poniedziałek w godz. 8:00-16:00, wtorek – piątek w godz. 7:30-15:30, pok. nr 7) i zgłaszać na piśmie ewentualne uwagi.

Wójt Gminy
Jan Misiun


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 22.11.2006 r., godz. 08.50
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 22.11.2006 r., godz. 08.50
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.11.2006 r., godz. 08.50NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2915 razy.