Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Pomiechówku w ulicach: Kilińskiego, Kupiecka, Przejazdowa, Warszawska na działkach Gm. Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 21-11-2006r.

RI – 7624 / 05 / 06


OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Pomiechówek podaje do publicznej wiadomości, że prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na
• budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Pomiechówku w ulicach: Kilińskiego, Kupiecka, Przejazdowa, Warszawska na działkach o nr ewid. 258/1, 223, 228, 236, 255, 224/1, 224/2, 263/1, 263/2, 262/2, 262/1, 260, 259/2, 257/1, 222/2, 222/3, 221, 220/1, 219/1, 219/2, 224/1, 229/1, 229/2, 230/3, 232, 233, 263/3, 234/1, 234/2, 235, 225/1, 226, 227, 230/2, 231/2, (166/1, 166/2 – Pomiechowo) Gm. Pomiechówek.
• budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Brodach-Parcelach w ulicach: Polna, Wrzosowa, Dojazdowa na działkach o nr ewid. 390/25, 390/23, 390/21, 390/19, 390/17, 389/2, 388/2, 387, 385/1, 385/2, 384/6, 382, 391/5, 391/7, 350/3, 391/6, 397, 376/1, 376/3, 373/2, 374, 371/4, 371/2, 369/2, 369/1, 367/1, 367/2, 365, 363, 361/2, 361/1, 359, 357, 355, 353, 352, 351/2, 351/1, 354, 356, 358, 360, (379, 380/6, 377/3, 377/6, 377/5 – Czarnowo i 30 – Brody - ul. Serocka) Gm. Pomiechówek
W związku z powyższym informuje się, że w terminie 21 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w tutejszym urzędzie (poniedziałek w godz. 8:00-16:00, wtorek – piątek w godz. 7:30-15:30, pok. nr 7) i zgłaszać na piśmie ewentualne uwagi.

Wójt Gminy
Jan Misiun


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 22.11.2006 r., godz. 08.54
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 22.11.2006 r., godz. 08.54
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.11.2006 r., godz. 08.54NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3003 razy.