Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie chodnika (w pasie drogowym drogi powiatowej) na działce nr ewid. 20 w Nowym Modlinie Gm. Pomiechówek.
Pomiechówek, dnia 2006-11-24

RI - II / 7331 / 47 / 06


OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003r. z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.) zawiadamia się, że dla Gminy Pomiechówek zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie chodnika (w pasie drogowym drogi powiatowej) na działce nr ewid. 20 w Nowym Modlinie Gm. Pomiechówek.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia.

z upr. Wójta Gminy
mgr Bożena Śliwińska
Sekretarz GminyWytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 24.11.2006 r., godz. 10.03
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 24.11.2006 r., godz. 10.03
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.11.2006 r., godz. 10.03NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2977 razy.