Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

w sprawie: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej, w m. Goławice Pierwsze, Gm. Pomiechówek na działce nr ewid. 698.
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 08-12-2006r.

RI – 7624 / 06 / 06

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Pomiechówek podaje do publicznej wiadomości, że prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej „5680/782 – BRODY WARSZAWSKIE” w m. Goławice Pierwsze, Gm. Pomiechówek na działce nr ewid. 698.
W związku z powyższym informuje się, że w terminie 21 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w tutejszym urzędzie (poniedziałek w godz. 8:00-16:00, wtorek – piątek w godz. 7:30-15:30, pok. nr 7) i zgłaszać na piśmie ewentualne uwagi.

Z upr. Wójta Gminy
mgr Bożena Śliwińska
Sekretarz Gminy


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 08.12.2006 r., godz. 14.15
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 08.12.2006 r., godz. 14.15
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.12.2006 r., godz. 14.15NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3194 razy.