Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

postanowienie nie uzgadniające projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w ulicach: Kilińskiego, Warszawskiej, Kupieckiej i Przejazdowej w Pomiechówku i Pomiechowie.
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2006-12-29

RI - II / 7331 / 36 / 06

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003r. z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.) informuje się, że Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad - Oddziału Terenowego w Warszawie w dniu 15.12.2006r. wydał postanowienie znak sprawy – GDDKiA-O/WA.T.8.g.435/2076/2006 nie uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w ulicach: Kilińskiego, Warszawskiej, Kupieckiej i Przejazdowej w Pomiechówku i Pomiechowie w części dot. odcinka kanalizacji sanitarnej zlokalizowanego (projektowanego) w ulicy Warszawskiej w Pomiechówku która stanowi odcinek drogi krajowej nr 62 Płock – Zakroczym – Wyszków ze względu na planowaną w tym miejscu budowę kanalizacji deszczowej, istniejące media i braku miejsca.

Na powyższe postanowienie nie służy zażalenie.


Z up. Wójta Gminy
mgr Bożena Śliwińska
Sekretarz Gminy


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 29.12.2006 r., godz. 09.16
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 29.12.2006 r., godz. 09.16
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.12.2006 r., godz. 09.16NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3050 razy.