Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

w sprawie: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej terenie działki nr ewid. 20 w Nowym Modlinie Gm. Pomiechówek.
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2007-01-05

RI - II / 7331 / 47 / 06

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003r. z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.) zawiadamia się, że Starosta Nowodworski pismem znak sprawy DP-5443-P/35/06 z dnia 28.12.2006r. uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej terenie działki nr ewid. 20 w Nowym Modlinie Gm. Pomiechówek.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia stronom przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, ul. Senatorska 35, 00-099 Warszawa za pośrednictwem Starosty Powiatu Nowodworskiego.

z up. Wójta Gminy
mgr Bożena Śliwińska
Sekretarz GminyWytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 05.01.2007 r., godz. 12.26
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 05.01.2007 r., godz. 12.26
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.01.2007 r., godz. 12.26NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3000 razy.