Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

w sprawie: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Serocka (droga krajowa), Polna, Wrzosowa, Dojazdowa wraz z przyłączami na działkach wg załączonego wykazu do decyzji we wsiach Brody-Parcele, Czarnowo, Brody Gm. Pomiechówek.
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2007-01-16

RI - II / 7331 / 37 / 06


OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003r. z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.) informuje się, że w dniu 16-01-2007r. została wydana decyzja nr 2/2007 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Serocka (droga krajowa), Polna, Wrzosowa, Dojazdowa wraz z przyłączami na działkach wg załączonego wykazu do decyzji we wsiach Brody-Parcele, Czarnowo, Brody Gm. Pomiechówek.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia stronom służy odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję.


Wójt Gminy
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 16.01.2007 r., godz. 08.05
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 16.01.2007 r., godz. 08.05
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
16.01.2007 r., godz. 08.05NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2978 razy.