Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

w sprawie: wydania na wniosek Wójta Gminy Pomiechówek decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Pomiechówku w ulicach: Kilińskiego, Kupiecka, Przejazdowa, Warszawska oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Brodach-Parcelach w ulicach: Polna, Wrzosowa.
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2007-01-25
RI - 7624 / 05 / 06

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98 z 2000r., poz. 1071 z późniejszymi zmianami) i art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001r., poz. 627 z późniejszymi zmianami), zawiadamia się, że w dniu 25.01.2007r. została wydana na wniosek Wójta Gminy Pomiechówek decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na:

1) budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Pomiechówku w ulicach: Kilińskiego, Kupiecka, Przejazdowa, Warszawska na działkach o nr ewid. 258/1, 223, 228, 236, 255, 224/1, 224/2, 263/1, 263/2, 262/2, 262/1, 260, 259/2, 257/1, 222/2, 222/3, 221, 220/1, 219/1, 219/2, 224/1, 229/1, 229/2, 230/3, 232, 233, 263/3, 234/1, 234/2, 235, 225/1, 226, 227, 230/2, 231/2, (166/1 i 166/2 w Pomiechowie) Gm. Pomiechówek

2) budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Brodach-Parcelach w ulicach: Polna, Wrzosowa, Dojazdowa na działkach o nr ewid. 390/25, 390/23, 390/21, 390/19, 390/17, 389/2, 388/2, 387, 385/1, 385/2, 384/6, 382, 391/5, 391/7, 350/3, 391/6, 397, 376/1, 376/3, 373/2, 374, 371/4, 371/2, 369/2, 369/1, 367/1, 367/2, 365, 363, 361/2, 361/1, 359, 357, 355, 353, 352, 351/2, 351/1, 354, 356, 358, 360, (379, 380/6, 377/3, 377/6, 377/5 w Czarnowie i 30 w Brodach - ul. Serocka) Gm. Pomiechówek.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia strony mogą zapoznać się z decyzją oraz za pośrednictwem Wójta Gminy złożyć odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Senatorska 35.

(Adres do korespondencji: Urząd Gminy Pomiechówek z siedzibą w Brodach-Parcelach,
ul. Szkolna 1a, 05-180 Pomiechówek.)

Wójt Gminy
mgr Dariusz BieleckiWytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 25.01.2007 r., godz. 10.20
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 25.01.2007 r., godz. 10.20
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.01.2007 r., godz. 10.20NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3106 razy.