Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

w sprawie: wydania na wniosek Wójta Gminy Pomiechówek decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci wodociągowej w Stanisławowie gm. Pomiechówek
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2007-01-25
RI – 7624 / 04 / 06

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98 z 2000r., poz. 1071 z późniejszymi zmianami) i art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001r., poz. 627 z późniejszymi zmianami), zawiadamia się, że w dniu 25.01.2007r. została wydana na wniosek Wójta Gminy Pomiechówek decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci wodociągowej w Stanisławowie Gm. Pomiechówek, na działkach o nr ewid. 320, 340, 454/2, 196, 339/1, 339/2, 339/3, 339/4, 339/5, 194, 195, 208/11, 208/12, 208/13, 208/14, 208/15, 208/10, 208/9, 208/8, 208/7, 208/6, 208/5, 208/4, 208/3, 208/2, 208/1.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia strony mogą zapoznać się z decyzją oraz za pośrednictwem Wójta Gminy złożyć odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Senatorska 35.

(Adres do korespondencji: Urząd Gminy Pomiechówek z siedzibą w Brodach-Parcelach,
ul. Szkolna 1a, 05-180 Pomiechówek.)

Wójt Gminy
mgr Dariusz BieleckiWytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 25.01.2007 r., godz. 10.23
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 25.01.2007 r., godz. 10.23
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.01.2007 r., godz. 10.23NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3017 razy.