Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

w sprawie: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi krajowej nr 62 Strzelno-Drohiczyn w m. Pomiechówek.
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2007-02-07

RI - II / 7331 / 36 / 06

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003r. z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.) informuje się, że Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad - Oddziału Terenowego w Warszawie w dniu 01.02.2007r. wydał postanowienie znak sprawy – GDDKiA-O/WA.T.8.d.435/225/2007 uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi krajowej nr 62 Strzelno-Drohiczyn w m. Pomiechówek.

Na powyższe postanowienie nie służy odwołanie.

Z up. Wójta Gminy
mgr Bożena Śliwińska
Sekretarz Gminy


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 07.02.2007 r., godz. 13.26
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 07.02.2007 r., godz. 13.26
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.02.2007 r., godz. 13.26NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2960 razy.