Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

w sprawie: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Kilińskiego, Warszawska (droga krajowa), Kupiecka i Przejazdowa wraz z przyłączami, na działkach wg załączonego wykazu do decyzji we wsiach Pomiechówek i Pomiechowo, Gm. Pomiechówek
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2007-02-13

RI - II / 7331 / 36 / 06

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003r. z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.) informuje się, że w dniu 13-02-2007r. została wydana decyzja nr 3/2007 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Kilińskiego, Warszawska (droga krajowa), Kupiecka i Przejazdowa wraz z przyłączami, na działkach wg załączonego wykazu do decyzji we wsiach Pomiechówek i Pomiechowo, Gm. Pomiechówek.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia stronom służy odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję.

Wójt Gminy
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 14.02.2007 r., godz. 07.39
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 14.02.2007 r., godz. 07.39
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.02.2007 r., godz. 07.39NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2954 razy.