Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

w sprawie: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie budynku byłej chlorowni na terenie Oczyszczalni Ścieków „Dębe” oraz zmianie jego przeznaczenia na budynek warsztatowo-socjalny na części działki nr ewid. 213/3 we wsi Wójtostwo, Gm. Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2007-02-21
RI - 7624 / 01 / 07

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. U. Nr 62 z 2001r., poz. 627 z późn. zm.), Wójt Gminy Pomiechówek podaje do publicznej wiadomości, że prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie budynku byłej chlorowni na terenie Oczyszczalni Ścieków „Dębe” oraz zmianie jego przeznaczenia na budynek warsztatowo-socjalny na części działki nr ewid. 213/3 we wsi Wójtostwo, Gm. Pomiechówek. Budynek byłej chlorowni objęty przebudową zlokalizowany jest w głębi zainwestowanej działki stanowiącej teren Oczyszczalni,,,Ścieków.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 21 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w tutejszym urzędzie (poniedziałek w godz. 9:00-17:00, wtorek-piątek w godz. 7:30-15:30, pok. nr 7) i zgłaszać na piśmie ewentualne uwagi.


Wójt Gminy
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 21.02.2007 r., godz. 09.53
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 21.02.2007 r., godz. 09.53
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.02.2007 r., godz. 09.53NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2933 razy.