Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieczszenie

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu wykorzystania istniejących obiektów dawnej fermy trzody chlewnej i ich adaptacji na obiekty związane z odzyskiem, unieszkodliwianiem i magazynowaniem odpadów
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2007-03-08
RI - 7624 / 03 / 07

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 2001r. z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek firmy EKO ZYSK1 Sp. z o.o. Nowy Modlin 45 05-180 Pomiechówek prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu wykorzystania istniejących obiektów dawnej fermy trzody chlewnej i ich adaptacji na obiekty związane z odzyskiem, unieszkodliwianiem i magazynowaniem odpadów na terenie działki nr ewid. 6/20 we wsi Nowy Modlin gm. Pomiechówek.
W związku z powyższym informuje się, że w terminie 21 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w tutejszym urzędzie (poniedziałek w godz. 9:00-17:00, wtorek-piątek w godz. 7:30-15:30, pok. Nr 7) i zgłaszać na piśmie ewentualne wnioski i uwagi.


Wójt Gminy
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 08.03.2007 r., godz. 11.10
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 24.03.2011 r., godz. 08.26
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.03.2011 r., godz. 08.26NieznanyEdycja strony
08.03.2007 r., godz. 11.10NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2984 razy.