Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWIENIA NA OKRES 10 LAT

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWIENIA NA OKRES 10 LAT
Pomiechówek 2007 – 03 – 12


RGN.I.72243/11 /07


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA
NA OKRES 10 LATDziałając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. nr 261 poz. 2603 ze zm) oraz uchwały Nr V/20/07 Rady Gminy w Pomiechówku z dnia 01.02.2007r.

Wójt Gminy Pomiechówek podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do wydzierżawienia, na okres 10 lat, nieruchomość stanowiącą część działki nr ewid. 57/7 położoną we wsi Brody-Parcele, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim prowadzi księgę wieczystą nr 37996.
Nieruchomość stanowi własność Gminy Pomiechówek, jest wolna od obciążeń, powierzchnia przeznaczona do wydzierżawienia jest niezabudowana i wynosi 156,00m2 .

Wydzierżawienie w/w gruntu zostanie dokonane z przeznaczeniem pod budowę
siedmiu garaży – na rzecz ich inwestorów.

Omawiana nieruchomość znajduje się na terenie, który nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek obejmujący wieś Brody-Parcele utracił moc obowiązują z dniem 31 grudnia 2003r.
Na podstawie informacji z rejestru gruntów , teren przeznaczony do wydzierżawienia stanowi – grunty orne klasy użytku – RVI.
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pomiechówek, działka nr ewid. 57/7 we wsi Brody-Parcele, położona jest na terenie projektowanym pod budownictwo mieszkaniowe

Stawka czynszu dzierżawnego 1m2 gruntu pod garaże, w stosunku miesięcznym
wynosi 40gr + 22% podatek VAT. Stawki czynszu dzierżawnego mogą być podwyższone na podstawie uchwały Rady Gminy.
Opłaty czynszu dzierżawnego wnoszone będą do kasy lub na konto Urzędu Gminy Pomiechówek w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Pomiechówek,
pokój nr 8, telefon 022 7652723.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 13.03.2007 r., godz. 09.44
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 13.03.2007 r., godz. 09.44
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
13.03.2007 r., godz. 09.44NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3126 razy.