Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

Zawiadamia się, że w dniu 18.04.2007 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel „BRODY WARSZAWSKIE” Nr 5680/782, zlokalizowanej na działce oznaczonej nr 698 w Goławicach Pierwszych 93 gm. Pomiechówek.
Pomiechówek, dnia 2007-04-19
RI – 7624/06/06/07

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. Nr 98 z 2000r., poz. 1071 z późniejszymi zmianami) ,art. 46 ust.1i art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 129 z 2006r., poz. 902 ), zawiadamia się, że w dniu 18.04.2007 r. została wydana na wniosek Pani Agnieszka Gelo , ul. Szkolna 33a ,05-816 Michałowice, działająca z upoważnienia Polskiej Telefonii Komórkowej – Centertel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel „BRODY WARSZAWSKIE” Nr 5680/782, zlokalizowanej na działce oznaczonej nr 698 w Goławicach Pierwszych 93 gm. Pomiechówek.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia strony mogą zapoznać się z decyzją oraz za pośrednictwem Wójta Gminy złożyć odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Senatorska 35.

Adres do korespondencji: Urząd Gminy Pomiechówek z siedzibą w Brodach-Parcelach, ul. Szkolna 1a, 05-180 Pomiechówek


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 19.04.2007 r., godz. 14.10
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 19.04.2007 r., godz. 14.10
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
19.04.2007 r., godz. 14.10NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2904 razy.