Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na oświetleniu skweru zieleni (przy Urzędzie Gminy – róg ulicy Szkolnej i ulicy Modlińskiej) - budowie linii kablowej oświetleniowej wraz z 6 lampami (punktami) oświetleniowymi na działkach o nr ewid. 61/10 i 61/5 w Brodach-Parcelach, Gm. Pomiechówek.
Wójt Gminy PomiechówekWójt Gminy Pomiechówek Pomiechówek, dnia 2007-07-13

WGI - III / 7331 / 34 / 07

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003r. z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.) zawiadamia się, że na mój wniosek zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na oświetleniu skweru zieleni (przy Urzędzie Gminy – róg ulicy Szkolnej i ulicy Modlińskiej) - budowie linii kablowej oświetleniowej wraz z 6 lampami (punktami) oświetleniowymi na działkach o nr ewid. 61/10 i 61/5 w Brodach-Parcelach, Gm. Pomiechówek.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia.


Wójt Gminy
mgr Dariusz BieleckiWytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 13.07.2007 r., godz. 14.35
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 13.07.2007 r., godz. 14.35
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
13.07.2007 r., godz. 14.35NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2957 razy.