Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na przebudowie budynku byłej chlorowni na terenie Oczyszczalni Ścieków „Dębe” oraz zmianie jego przeznaczenia na budynek warsztatowo-socjalny, zlokalizowany na części działki oznaczonej nr 213/3 we wsi Wójtostwo gm. Pomiechówek.
Wójt Gminy Pomiechówek

Pomiechówek, dnia 2007-08-22
RI – 7624/01/07

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. Nr 98 z 2000r., poz. 1071 z późniejszymi zmianami) ,art. 46 ust.1i art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 129 z 2006r., poz. 902 ), zawiadamia się, że w dniu 22.08.2007 r. została wydana na wniosek Pani Magdalena Chmielewska Pełnomocnik Zarządu ds. Dokumentacji i Przygotowania Inwestycji działająca z upoważnienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie Pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na przebudowie budynku byłej chlorowni na terenie Oczyszczalni Ścieków „Dębe” oraz zmianie jego przeznaczenia na budynek warsztatowo-socjalny, zlokalizowany na części działki oznaczonej nr 213/3 we wsi Wójtostwo gm. Pomiechówek.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia strony mogą zapoznać się z decyzją oraz za pośrednictwem Wójta Gminy złożyć odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Senatorska 35.

Adres do korespondencji: Urząd Gminy Pomiechówek z siedzibą w Brodach-Parcelach, ul. Szkolna 1a, 05-180 Pomiechówek

mgr Dariusz Bielecki
Wójt Gminy Pomiechówek


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 23.08.2007 r., godz. 15.20
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 23.08.2007 r., godz. 15.20
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
23.08.2007 r., godz. 15.20NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2890 razy.