Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na przebudowie przejazdu kolejowego w KM 48,646 w m. Brody-Parcele w Gminie Pomiechówek w ramach przebudowy linii kolejowej E-65 na szlaku Modlin – Nasielsk.
WÓJT GMINY POMIECHÓWEKWójt Gminy PomiechówekPomiechówek, dnia 2007-09-05


WGI - III / 7331 / 42 / 07OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003r. z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na przebudowie przejazdu kolejowego w KM 48,646 w m. Brody-Parcele w Gminie Pomiechówek w ramach przebudowy linii kolejowej E-65 na szlaku Modlin – Nasielsk.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia.z up. WÓJTA
mgr Mariusz Łempicki
Zastępca WójtaWytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 11.09.2007 r., godz. 12.18
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 11.09.2007 r., godz. 12.18
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.09.2007 r., godz. 12.18NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2903 razy.