Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia i 6 latarni na potrzeby oświetlenia terenu zieleni publicznej przy drodze gminnej – ul. Szkolnej i drodze krajowej nr 62 – ul. Modlińskiej na działkach o nr ewid. 61/10 i 61/5 oraz budowie chodnika w pasie drogowym ul. Szkolnej, na działce nr ewid. 63/7 we wsi Brody-Parcele, Gm. Pomiechówek.
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2007-10-04

WGI - III / 7331 / 34 / 07

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003r. z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.) informuje się, że w dniu 21-09-2007r. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad postanowieniem – GDDKiA-O/WA.Z.3-k-436/1682/2007 uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia i 6 latarni na potrzeby oświetlenia terenu zieleni publicznej przy drodze gminnej – ul. Szkolnej i drodze krajowej nr 62 – ul. Modlińskiej na działkach o nr ewid. 61/10 i 61/5 oraz budowie chodnika w pasie drogowym ul. Szkolnej, na działce nr ewid. 63/7 we wsi Brody-Parcele, Gm. Pomiechówek.

W związku z powyższym informuje się, że od zamieszczonego obwieszczenia stronie nie służy zażalenie. Strona niezadowolona z postanowienia może zwrócić się do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.z up. WÓJTA
mgr Mariusz Łempicki
Zastępca WójtaWytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 08.10.2007 r., godz. 16.42
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 08.10.2007 r., godz. 16.42
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.10.2007 r., godz. 16.42NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2686 razy.