Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku komunalnego
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2007-10-04

WGI - III / 7331 / 54 / 07
OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003r. z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.) informuje się, że na mój wniosek z dnia 04-10-2007r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku komunalnego na działkach o nr ewid. 29 i 33 we wsi Kosewo, Gm. Pomiechówek.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia stronom służy odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję.z up. WÓJTA
mgr Mariusz Łempicki
Zastępca Wójta


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 16.10.2007 r., godz. 19.13
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 24.03.2011 r., godz. 08.37
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.03.2011 r., godz. 08.37NieznanyUsunięcie powiązania strony z plikiem
24.03.2011 r., godz. 08.37NieznanyEdycja strony
16.10.2007 r., godz. 19.13NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2856 razy.