Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej – ul. Ogrodnicza
Pomiechówek, dnia 2007-10-16
WÓJT GMINY POMIECHÓWEK


WGI - III / 7331 / 56 / 07OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003r. z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.) zawiadamia się, na mój wniosek zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej – ul. Ogrodnicza poprzez wykonanie dwukierunkowej jezdni o nawierzchni bitumicznej i szerokości 5m wraz z miejscami postojowymi na działkach o nr ewid. 34/13, 34/16, 34/7, 40/2 we wsi Brody, Gm. Pomiechówek.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia.


z up. WÓJTA
mgr Mariusz Łempicki
Zastępca Wójta


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 16.10.2007 r., godz. 19.13
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 24.03.2011 r., godz. 08.39
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.03.2011 r., godz. 08.39NieznanyUsunięcie powiązania strony z plikiem
24.03.2011 r., godz. 08.39NieznanyEdycja strony
16.10.2007 r., godz. 19.13NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2737 razy.